Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
love | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadrinkmysoul drinkmysoul
0642 e68f
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viatake-care take-care
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaifuhavetoask ifuhavetoask
zazwyczaj idę pić, a tańczę przy okazji.
— .
Reposted fromfickleheart fickleheart viawelovekate welovekate

Gorąca kąpiel jest dobra na wszystko, no, prawie na wszystko. Kiedy bywa mi tak smutno, że chciałabym umrzeć, albo kiedy jestem zbyt zdenerwowana, żeby zasnąć, albo zakochana w chłopcu, którego nie zobaczę przez cały tydzień, wpadam w skrajną depresję, a w końcu mówię sobie:
- Pójdę i wezmę gorącą kąpiel.

— Sylvia Plath
Reposted fromyourtitle yourtitle viatake-care take-care
9710 8dfb
Reposted fromskatrix skatrix viawelovekate welovekate
ja próbowałam. Ty też. ale nigdy w tym samym czasie. nigdy razem. dlatego nic z tego nie wyszło i nie wyjdzie.
Reposted fromawaken awaken viawelovekate welovekate

Przez zamknięte powieki
przedziera się twój obraz.
Słońce,
pięknie dziś wyglądasz.

Przy tobie kocham
nawet poranki.
Przy tobie kocham
nawet siebie.
Bądź tak zawsze.

To będzie dobry dzień.
Dzień dobry.

— Maria Goniewicz - Obudźmy się
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatake-care take-care
5076 e0b7 500
8606 8f7f
Reposted fromtake-care take-care
7652 d2eb
Reposted fromtake-care take-care
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viamaalibu maalibu
za dużo zakrętów,
za dużo mocnych słów,
nie chcesz dzielić ze mną życia?
nie mamy podobnych snów
— Hemp Gru - "Dwa spojrzenia"
7476 1a72
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamaalibu maalibu
9558 4814 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamnu mnu
5779 a971
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamnu mnu
0564 0f23
Reposted fromnameherhope nameherhope viamnu mnu
Wszystko będzie dobrze.
Zbliża się lato.
Czy cokolwiek złego może się dziać w lato?
— (;
Reposted fromscar scar viaohshit ohshit
0910 b673
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaohshit ohshit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl